ANALİZ RAPORLARI

Ilıca termal sularından genelde banyo yaparak (dıştan tedavi)  yararlanılmaktadır.  Ilıca termal suları, Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzısıhha  Merkezi’nin analiz raporuna göre romatizmal, fonksiyonel damar, solunum sistemi, sinir sistemi, deri, kronik bronşit,  üst solunum yolları ve kadın hastalıkları gibi hastalıkların  tedavisinde kullanılmaktadır.  Tedavinin olumlu sonuç verebilmesi için genellikle en az 5 gün (günde en çok üç defa  banyo ve her banyo süresi 20 dakikayı geçmemeli) termal  tesislerden  yaralanmak  gerekir.  Vali Saim Çotur Kaplıcasın’da doktor sevkli gelen hastaların tedavilerinin masrafları, bağlı bulunduğu kurum tarafından ödenmek suretiyle karşılanmaktadır. Ayrıca yörenin bol oksijenli havası, insanların solunum yollarını rahatlatıcı ve kan dolaşımını hızlandırıcı etki yapmaktadır.  Yöreye  gelen  ziyaretçiler  gezme,  eğlenme,  dinlenme  amaçlı faaliyetlerde de bulunmaktadır.  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ EKOLOJİ VE HİDRO KLİMATOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ RAPORU.